top of page

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE


Pohjautuu Henkilötietolakiin (523/1999) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679)


1. Rekisterin nimi

Karkaisu Oy:n Asiakasrekisteri


2. Rekisterinpitäjä
Karkaisu Oy
Y-0958427-6
Piispanristintie 2
20760 Piispanristi


3. Rekisteriasioita hoitaa
Toimitusjohtaja Marcus Tuomi
marcus.tuomi@karkaisu.fi


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterimme sisältää markkinoinnin, yhteistyösopimusten ja alihankinnan kannalta välttämättömiä 
henkilötietoja:
 Etu- ja sukunimi
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Yritys
 Henkilön tehtävä yrityksessä
 Yrityksen osoite
 Yrityksen postinumero ja toimipaikka
5. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tarjouspyyntöjen yhteydessä, samoin 
markkinoinnin kautta sekä julkisista lähteistä. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. 
Nykyinen sivustomme ei käytä evästeitä IP-osoitteiden tunnistamiseen eikä kerää selaushistoria- ja 
sijaintitietoja. Yhteydenotot tapahtuvat joko puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin asiakas antaa kohdassa 5. 
luetellut, tarjouspyynnön hyväksymiseen tarvittavat tiedot.


6. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaus
Olemme sitoutuneet henkilötietojen turvalliseen ja luottamukselliseen käsittelyyn. 
Henkilötietoja sisältävä asiakasaineistomme on sekä digitaalisessa että manuaalisessa muodossa. Aineistot 
on asianmukaisesti suojattu ja niitä säilytetään lukituissa ja elektronisesti valvotuissa tiloissa. Aineistoa 
käsittelevät valtuutetut henkilöt heidän tehtäviensä puitteissa. 


7. Henkilötietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Kaarinan Karkaisutyöt Oy:n asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään Suomessa. Emme luovuta 
tietoja ulkopuolisille tahoille, muihin EU-maihin tai ETA-alueen ulkopuolelle.


8. Rekisteröidyn oikeudet
Korjausoikeus
Pyrimme pitämään asiakasrekisterimme ajan tasalla. Mikäli tiedot ovat siitä huolimatta muuttuneet, 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse kohdassa 3. 
mainitulle rekisteristä vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, millaisia tietoja hänestä on rekisterissämme. Tarkastuspyyntö tehdään 
kirjallisesti ja lähetetään allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle henkilölle tai esitetään henkilökohtaisesti 
Karkaisu Oy:n toimipaikassa (osoite kohdassa 2). Tarkastuksen voi tehdä maksutta kerran 
vuodessa ja tiedot annetaan, kun pyynnön tekevän henkilöllisyys on varmistettu.


Rajoitus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai kieltää tietojensa käyttö, esim. markkinointiin tai pyytää
tietojensa poistamista yhteistyön päätyttyä. Kielto- ja poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle henkilölle tai esittää henkilökohtaisesti Karkaisu Oy:n 
toimipaikassa. Vahvistamme pyynnön tehneen henkilöllisyyden.


Valitusoikeus
Mikäli rekisteröity jostain syystä kokee, että hänen tietojensa käsittely rikkoo Henkilötietolakia tai EU:n 
Tietosuoja-asetusta, suosittelemme ensin olemaan yhteydessä rekisteristämme vastaavaan henkilöön. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus ottaa asian tiimoilta yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.


9. Selosteen päivittäminen
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on päivitetty 7.2.2022 korvaamaan aiemman selosteemme. Selostetta 
päivitetään lainsäädännön niin vaatiessa.

 

bottom of page